FIKSI & DIARY

Robyong-Robyong

Robyong-robyong, pagelaran agung katon endah ingkang sinawang

Gumebyar cahyane hamblerengi

Nadyan sejatine tanpo isi

Hamung kebak lelamis hangabang-abang lathi

 

Hing Bali, Sorak gumuruh, merdeka…………merdeka…………merdeka

Sinambi mewek hamemelas ati

katon sangsoyo kladhuk

Rumongso paling nguwasani bumi pertiwi 

Sambat lamun cinidro dening liyan

Tanpo wani mbeber bukti sopo sejatine pawongan kuwi

 

Robyong-robyong abang mbranang tanpo isi

Kemlithik sesongaran nora pandhak lan kerso sedyo mawas dhiri

Nora nate emut lamun yoswo wis nglingsir wengi

 

Mbahwo, Sleman 18 April 2015

 

 


Leave a Comment: Prohibited To Perform Spam, Humiliation, Porn Or Drugs
Click Here For Comments

TERPOPULER HARI INI

Copyright © 2016 - Mbahwo.net

To Top