Genre Musik Religi

Wafiq Azizah – Ya Tawwab Tubalaina

Silahkan Membeli VCD Asli Dari " Wafiq Azizah – Ya Tawwab Tubalaina" Pada Alamat Yang Tertera di Dalam Video Tersebut Diatas.

Yâ Tawwâb Tub ‘alainâ 2x Warhamnâ wandhur ilainâ 2x
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî
Fadu’â-î wabtihâlî syâhidun lî biftiqôrî
Falihâdzâs-sirri ad’û fî yasârî wa ‘asârî
Ana ‘abdun shôro fakhrî dlimna faqrî wadlthirôrî
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî
Yâ ilâhî wa malîkî Anta ta’lam kaifa hâlî
Wa bimâ qod halla qolbî min humûmin wasytighôlî
Fatadâroknî biluthfin minka yâ mawlâl mawâlî
Yâ karîmal wajhi ghitsnî qobla an yafnâ -shthibârî
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî
Yâ sarî’al ghoutsi ghoutsan minka yudriknî sarî’ân
Yahzimul ‘usro wa ya,tî billadzî arjû jamî’ân
Yâ qorîbân yâ mujîbân yâ ‘alîmân yâ samî’ân
Qod tahaqqoqtu bi’ajzî wa khudlû’î wankisârî
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî
Lam azal bil bâbi wâqif farhaman robbî wuqûfî
Wa biwâdîl fadl-li ‘âkif fa-adim robbî ‘ukûfî
Wa lihusnidhdhonni lâzim wa huwa khillî wa halîfî
Wa anîsî wa jalîsî thûla lailî wa nahârî
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî
Hâjatan fîn-nafsi yâ robbi faqdlihâ yâ khoiro qôdlî
Wa arih sirrî wa qolbî min ladhôhâ wasysyuwâdhi
Fî surûrin wa hubûrin wa idzâ mâ kunta rôdlî
Falhanâ walbasthu hâlî wa syi’ârî wa ditsârî
Qod kafânî ‘ilmu robbî min su-âlî wakhtiyârî


Leave a Comment: Prohibited To Perform Spam, Humiliation, Porn Or Drugs
Click Here For Comments

TERPOPULER MINGGU INI

Copyright © 2016 - Mbahwo.net

To Top